เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ งานเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House)

winkคณิตศาสตร์

embarassedคอมพิวเตอร์

tongue-outภาษาไทย

yellภาษาต่างประเทศ

coolวิทยาศาสตร์

innocentศิลปะ

laughingสังคมศึกษาฯ

tongue-outสุขศึกษาและพลศึกษา