ประกาศรับสมัคร และเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนควนโดนวิทยา

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า

ประกาศ การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหาร