ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน และรายชื่อนักเรียนที่ได้ยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563