News...

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

เข้ารับหมอบเกียรติบัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2566

 • Category: News...
 • Published: Sunday, 22 January 2023 16:40
 • Written by Super User
 • Hits: 16

นวันที่ 17 มกราคม 2566 

   คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยาได้เข้ารับหมอบเกียรติบัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 
ได้แก่     1. นายนิสิต ภัทราภินันท์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

             2. นางอามีน๊ะ มาลีนี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             3. นายนัฐดนัย อาดำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             4. นายอับดุลการีม สามัญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             5. นางสาวพิชญา เขียดสังข์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่าน

  

กิจกรรมวันครูของเครือข่ายอำเภอควนโดน " ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต " ปี 2566

 • Category: News...
 • Published: Sunday, 22 January 2023 16:29
 • Written by Super User
 • Hits: 11

วันที่ 16  มกราคม 2566 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู         ของเครือข่ายอำเภอควนโดน " ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต " ปี 2566 โดยมีนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ยม (นายอําเภอควนโดน) และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมขวัญสตูล โรงเรียนควนโดนวิทยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตัดสิน กลุ่มสาระการงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

 • Category: News...
 • Published: Sunday, 22 January 2023 15:49
 • Written by Super User
 • Hits: 27

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตัดสิน กลุ่มสาระการงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

 • Category: News...
 • Published: Sunday, 22 January 2023 15:55
 • Written by Super User
 • Hits: 31

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ครูผู้ฝึกซ้อม)ได้รับมอบหมายจาก นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7 -11 มกราคม 2566 ณ จังหวัด เชียงใหม่ ประเภทกีฬาเปตอง เป็นตัวแทนของ เขต 9 จังหวัดสตูล "เทียนนกเเก้วเกมส์"  ได้เเก่ น.ส.นุรมี สุวาหลำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ด.ช.อินซาน แดงดารา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนควนโดนวิทยา

 • Category: News...
 • Published: Sunday, 22 January 2023 15:48
 • Written by Super User
 • Hits: 16

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.40 น.

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมคณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับชาติ(ภาคใต้) ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา