News...

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนานักอ่าน สร้างนักเขียน

 • Category: News...
 • Published: Saturday, 18 June 2022 16:38
 • Written by Super User
 • Hits: 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายกระจาย หนูคงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนานักอ่าน สร้างนักเขียน
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2565 ที่ไม่ผ่านการคัดกรองด้านการอ่านการเขียน
ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้
1.ฐานการอ่านสนุก สุขหรรษา
2.ฐานนักเขียน เปลี่ยนฝัน
3.ฐานฟังดู รู้คุณค่า
4.ฐานพูดดี มีชัย
เพื่อส่งต่อคลินิกหมอภาษา ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน โดยมีครูและรุ่นพี่คณะกรรมการสภา ช่วยจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมในกิจกรรมชุมนุม และคาบซ่อมเสริมต่อไป
จัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทย ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

 • Category: News...
 • Published: Tuesday, 01 February 2022 06:31
 • Written by Super User
 • Hits: 222

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา นำนักเรียนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ชุมชน ในการบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลควนโดน บนสะพานลอยหน้าโรงเรียน ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านอำเภอควนโดน ตลาดสดควนโดน และบริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ ในอำเภอควนโดน

โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนรวมพล คนรู้ทัน พิษภัยบุหรี่

 • Category: News...
 • Published: Tuesday, 18 January 2022 13:14
 • Written by Super User
 • Hits: 187

 วันที่ 15 มกราคม 2565 นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ นายอาหลี  รอเกตุ รองผู้อำนวยการ และ คณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนรวมพล คนรู้ทัน พิษภัยบุหรี่ ให้กับนักเรียน ณ ห้องวังทอง โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนสมาชิก TO NUMBER ONE จังหวัดสตูล

 • Category: News...
 • Published: Tuesday, 01 February 2022 06:29
 • Written by Super User
 • Hits: 189

วันที่ 21-23 มกราคม 2565 สมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนสมาชิก TO NUMBER ONE  จังหวัดสตูล

กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (CO Supervisor)

 • Category: News...
 • Published: Tuesday, 18 January 2022 13:08
 • Written by Super User
 • Hits: 149

 วันที่ 12-15 มกราคม 2565 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (CO Supervisor) ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดยมีนายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา และ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ เข้าร่วมประชุม