การประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 09 October 2018 05:07
 • Written by Super User
 • Hits: 389

วันจันทร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ การประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด คุณครูสมศรี ชอบกิจ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล

 

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้

 • Category: News
 • Published: Sunday, 07 October 2018 06:44
 • Written by Super User
 • Hits: 185

ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Openhouse of Learning and- Academic) โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๖ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Monday, 01 October 2018 03:59
 • Written by Super User
 • Hits: 324

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

งานเกษียณอายุราชการ คุณครูสมศรี ชอบกิจ

 • Category: News
 • Published: Monday, 01 October 2018 04:01
 • Written by Super User
 • Hits: 252

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดงานเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๑ ให้แก่คุณครูสมศรี ชอบกิจ ณ หอประชุมโรงเรียควนโดนวิทยา

 

โรงเรียนธรรมโฆษิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Monday, 01 October 2018 03:46
 • Written by Super User
 • Hits: 252

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนธรรมโฆษิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

Page 1 of 5