รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และระดับ ม.๔

 • Category: News
 • Published: Friday, 22 March 2019 03:38
 • Written by Super User
 • Hits: 15

วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นวันแรก มีกำหนดการรับสมัครวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับและรับสมัครนักเรียนในครั้งนี้

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • Category: News
 • Published: Friday, 22 March 2019 03:36
 • Written by Super User
 • Hits: 13

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนวฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร

 • Category: News
 • Published: Thursday, 14 March 2019 05:35
 • Written by Super User
 • Hits: 17

วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา และประธานชมรมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ หญิง ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึกภาคสนาม บ้านน้ำกระจาย หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 • Category: News
 • Published: Thursday, 14 March 2019 05:37
 • Written by Super User
 • Hits: 22

วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยาและห้องเรียนประจำของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารในการจัดการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนพิมมานพิทยาสรรค์

 • Category: News
 • Published: Thursday, 14 March 2019 05:31
 • Written by Super User
 • Hits: 13

ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทีมควนโดนวิทยาเอฟซี นำโดยนายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารในการจัดการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนพิมมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ณ สนามหญ้าเทียม ควนกาหลง อารีน่า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล