กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ๕ ธันวาคม

วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน นำโดยนายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒