ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมพิธีและรับมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมพิธีและรับมอบโล่เกียรติยศ ในตำแหน่งประธานชมรมผู้ปกครองจังหวัดสตูล ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนทหาร และราษฎรอาสาสมัคร ที่ได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึกในสงคราม มหาเอเชียบูรพา จัดโดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา