กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ (New Gen Leadership 2019)

กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ (New Gen Leadership 2019)

  • Category: News
  • Published: Thursday, 02 January 2020 06:27
  • Written by Super User
  • Hits: 642

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ (New Gen Leadership ๒๐๑๙) โดยมีนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วม โครงการจำนวน ๔๐ คน