กิจกรรม “มองกฎหมายแบบชาวบ้าน คืนความสุขให้ประชาชน”

วันพฤหัสบดี ที่่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย “มองกฎหมายแบบชาวบ้าน คืนความสุขให้ประชาชน” จัดโดยอำเภอควนโดน ณ หอประชุม โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล