ร่วมจัดกิจกรรมฐานส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กและเยาวชน

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาร่วมจัดกิจกรรมฐานส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลฉลุง ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล