เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากล

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากลเพื่อสรุปการดำเนินการของเครือข่ายในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งระดม ความคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี และรับพรปีใหม่จากท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ณ มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร