ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมงานวันครูอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมกล่าวรายงานและอ่านสารของนายกรัฐมนตรี พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีศรีควนโดน การแสดงของคณะครู การแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสามัคคี และจับฉลากของรางวัล