<"> Hello World ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังประจัน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังประจัน

  • Category: News
  • Published: Friday, 24 January 2020 07:39
  • Written by Super User
  • Hits: 534

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)