ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์

  • Category: News
  • Published: Thursday, 27 August 2020 06:37
  • Written by Super User
  • Hits: 595

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)