เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

  • Category: News
  • Published: Saturday, 26 December 2020 06:16
  • Written by Super User
  • Hits: 183

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2564 โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4114 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 ณ โรงเรียนบ้านทางงอ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล