ร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

ร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020

  • Category: News...
  • Published: Friday, 26 February 2021 06:51
  • Written by Super User
  • Hits: 736

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมารีหยำ  ย่าฝา และนางสาววริยา สามัญ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020 (TJ-SSF 2020)  ในรูปแบบออนไลน์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทรงเปิดงาน ถ่ายทอดสดเพื่อสื่อสารกับนักเรียนและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น