กิจกรรมน้ำชายามเช้า

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

กิจกรรมน้ำชายามเช้า

  • Category: News...
  • Published: Monday, 08 March 2021 07:02
  • Written by Super User
  • Hits: 762

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรมน้ำชายามเช้า นำโดยนายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และตัวแทนผู้ปกครอง ในอำเภอควนโดน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างโรงเรียน ส่วนราชการ ผู้ปกครอง และชุมชน