จัดซื้อสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับ สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (LQ) เชื้อโคโรนาไวรัส 2019

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

จัดซื้อสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับ สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (LQ) เชื้อโคโรนาไวรัส 2019

  • Category: News...
  • Published: Thursday, 01 July 2021 21:30
  • Written by Super User
  • Hits: 608

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรม

ครอบครัวควนโดนวิทยา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นำโดย นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ นายอาหลี  รอเกตุ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมสมทบทุน จัดซื้อสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับ สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (LQ) เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ณ จุด LQ อาคารโรงเรียนตาดีกา มัสยิดปันจอร์ และ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลาง ตำบลควนสตอ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เป็นผู้รับมอบ