ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตอันดามัน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

  • Category: News
  • Published: Monday, 25 June 2018 11:21
  • Written by Super User
  • Hits: 242

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตอันดามัน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล