งานเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

งานเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • Category: News...
  • Published: Thursday, 13 October 2022 15:49
  • Written by Super User
  • Hits: 217

     วันที่ 7 ตุลาคม 2565

นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้รับมอบหมายจาก นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงาน "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน " งานเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงอาหาร โรงเรียนควนโดนวิทยา