ประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

                                                              

                

  

ประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 20 November 2022 12:47
  • Written by Super User
  • Hits: 146

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

     นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา