โรงเรียนควนโดนวิทยาผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

                                                              

                

  

โรงเรียนควนโดนวิทยาผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 20 November 2022 12:51
  • Written by Super User
  • Hits: 164

     " สร้างองค์กรธรรมาภิบาล ยึดมั่นปฏิญญาสุจริต "  โรงเรียนควนโดนวิทยา  อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล “คะเเนนรวม 95.94 คะแนนอยู่ในระดับ AA (Excellence)