โรงเรียนควนโดนวิทยาร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  • Category: News
  • Published: Monday, 02 July 2018 05:42
  • Written by Super User
  • Hits: 292

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีกำหนด เยี่ยมจังหวัดสตูล และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล