ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกอบกุลวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Saturday, 07 July 2018 13:56
  • Written by Super User
  • Hits: 507

วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกอบกุลวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล