โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ มาศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 10 July 2018 12:01
  • Written by Super User
  • Hits: 290

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล