กิจกรรมอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 10 July 2018 14:24
  • Written by Super User
  • Hits: 293

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรมอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด มีการแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียนและกิจกรรมแนะนำหนังสือ เพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีชีวิตและนำส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน