อบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงแก่เด็กและเยาวชน

  • Category: News
  • Published: Monday, 23 July 2018 05:52
  • Written by Super User
  • Hits: 219

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ณ หอประชุม โรงเรียนควนโดนวิทยา อ.ควนโดน จ.สตูล