เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตอันดามัน

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 25 July 2018 14:34
  • Written by Super User
  • Hits: 326

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตอันดามัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล