ดอกโดนเกมส์ 61

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 01 August 2018 01:40
  • Written by Super User
  • Hits: 388

โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561 “ดอกโดนเกมส์ 61” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน