การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน Eco School

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 14 August 2018 02:48
  • Written by Super User
  • Hits: 443

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน Eco School และได้รับเกียรติจาก นายสุธี บุญญถิติ รองผู้อำนวยการ สพม.๑๖ รักษาราชการแทนผู้้อำนวยการ สพม.๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรในการอบรม