เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 14 August 2018 04:05
  • Written by Super User
  • Hits: 351

ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครู บรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน และนักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยกระทรวงต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน มีการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร