เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือพิทักษ์ป่า”

  • Category: News
  • Published: Monday, 20 August 2018 02:53
  • Written by Super User
  • Hits: 556

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือพิทักษ์ป่า” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พิทักษ์ รักษาทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า ให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และรับผิดชอบในการปกปักรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล