คณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Monday, 20 August 2018 05:11
  • Written by Super User
  • Hits: 375

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และศึกษาดูงานเรื่องการบริหาร จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล