โรงเรียนธรรมโฆษิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Monday, 01 October 2018 03:46
  • Written by Super User
  • Hits: 475

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนธรรมโฆษิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล