โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Monday, 01 October 2018 03:59
  • Written by Super User
  • Hits: 535

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล