เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้

  • Category: News
  • Published: Sunday, 07 October 2018 06:44
  • Written by Super User
  • Hits: 408

ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Openhouse of Learning and- Academic) โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๖ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา