ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยาร่วมประชุมผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 • Category: News
 • Published: Monday, 02 July 2018 05:38
 • Written by Super User
 • Hits: 21

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลนำคณะมาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 26 June 2018 08:53
 • Written by Super User
 • Hits: 39

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลนำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสมาคมเลขานุการ 3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนควนโดนวิทยา

ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตอันดามัน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

 • Category: News
 • Published: Monday, 25 June 2018 11:21
 • Written by Super User
 • Hits: 29

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตอันดามัน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 26 June 2018 06:33
 • Written by Super User
 • Hits: 40

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยมีนายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการ ส่วนหน้าเคลื่อนที่

วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการ ส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดอำเภอควนโดน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

Page 2 of 2