โรงเรียนธรรมศาสน์ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Monday, 01 October 2018 03:44
 • Written by Super User
 • Hits: 263

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนธรรมศาสน์ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Category: News
 • Published: Monday, 17 September 2018 04:35
 • Written by Super User
 • Hits: 210

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรื่องบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จากคณะโรงเรียนมัธยมศึกษา ซัยอุมัร อลอร์สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย, คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และคณะครูและนักเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 12 September 2018 13:22
 • Written by Super User
 • Hits: 244

วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 12 September 2018 13:26
 • Written by Super User
 • Hits: 212

วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างเครือข่าย การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถนำ ไปพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง ที่ดี ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ซึ่งมีครู และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเครือข่าย สถานศึกษาควนโดนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๐ คน

 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2561

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 04 September 2018 07:06
 • Written by Super User
 • Hits: 259

ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสนามกีฬาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสตูล จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสตูล

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
กีฬาวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาเปตอง หญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาเปตอง หญิงคู่ อายุไม่เกิน 18 ปี
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
  กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี
  กรีฑา วิ่ง 4x200 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี
  กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี  

 

Page 2 of 5