ทำบุญถวายเทียนพรรษา และพัฒนาวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา

 • Category: News
 • Published: Thursday, 26 July 2018 06:25
 • Written by Super User
 • Hits: 143

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา นำคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา และพัฒนาวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพัฒนาราม ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสตูล

 • Category: News
 • Published: Thursday, 26 July 2018 06:20
 • Written by Super User
 • Hits: 141

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตอันดามัน

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 25 July 2018 14:34
 • Written by Super User
 • Hits: 237

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตอันดามัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

คณะครูร่วมกันสรุปสามเหลี่ยมภูมินิเวศ เพื่อหาระเด็นการเรียนรู้สำหรับทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School

 • Category: News
 • Published: Thursday, 26 July 2018 06:16
 • Written by Super User
 • Hits: 173

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกันสรุปสามเหลี่ยมภูมินิเวศ และแผนที่เดินดิน หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนตำบลควนโดน และสำรวจสายน้ำ คลองดูสน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อหาประเด็นการเรียนรู้สำหรับทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School

คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ในตำบลควนโดน

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 25 July 2018 14:32
 • Written by Super User
 • Hits: 154

วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ในตำบลควนโดน และสายน้ำคลองดูสน เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School

Page 3 of 5