การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน Eco School

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 14 August 2018 02:48
 • Written by Super User
 • Hits: 280

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน Eco School และได้รับเกียรติจาก นายสุธี บุญญถิติ รองผู้อำนวยการ สพม.๑๖ รักษาราชการแทนผู้้อำนวยการ สพม.๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรในการอบรม

โครงการศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดที่ ๖ อำเภอควนโดน

 • Category: News
 • Published: Thursday, 09 August 2018 08:36
 • Written by Super User
 • Hits: 247

วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดที่ ๖ อำเภอควนโดน ภายใต้หัวข้อ “สานพลังการศึกษา พัฒนาสตูล” ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอควนโดน ภายใต้สโลแกน “เชิญ ช้อป โชว์ ชิม แชะ” โดยในงานมีกิจกรรม การแสดงความสามารถของนักเรียนทางด้านดนตรี, ตลาดหัดขายผลผลิตของนักเรียน นิทรรศการแสดงผลงาน, การแสดงเครื่องบินพลังยาง, การให้บริการประชาชน เช่น สอนทำขนม นวดฝ่าเท้า บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้เรื่องไฟฟ้า และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

 

ดอกโดนเกมส์ 61

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 01 August 2018 01:40
 • Written by Super User
 • Hits: 224

โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561 “ดอกโดนเกมส์ 61” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน 

รางวัลชมเชยการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุน "โดรนอัจฉริยะ" "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 01 August 2018 02:58
 • Written by Super User
 • Hits: 228

ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 คุณครูอับดุลการีม สามัญ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน  เข้าร่วมการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุน "โดรนอัจฉริยะ" "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงินจำนวน 1,500 บาท

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 • Category: News
 • Published: Thursday, 26 July 2018 07:37
 • Written by Super User
 • Hits: 219

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

Page 3 of 5