กิจกรรมอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 10 July 2018 14:24
 • Written by Super User
 • Hits: 195

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรมอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด มีการแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียนและกิจกรรมแนะนำหนังสือ เพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีชีวิตและนำส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 10 July 2018 12:01
 • Written by Super User
 • Hits: 175

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ กิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๓

 • Category: News
 • Published: Monday, 09 July 2018 02:00
 • Written by Super User
 • Hits: 176

ระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ กิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๓ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๖ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตุูล

ทีมควนโดนวิทยาเอฟซีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อหารายได้ก่อสร้างหลังคาอาคารเรียน ศอม. มัสยิดนูรุลมุสตากีม

 • Category: News
 • Published: Monday, 09 July 2018 02:08
 • Written by Super User
 • Hits: 200

วันเสาร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทีมควนโดนวิทยาเอฟซี นำโดยนายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อหารายได้ก่อสร้างหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิ มัสยิดนูรุลมุสตากีม หมู่ที่ ๒ บ้านกะดุ ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ณ สนามควนกาหลงอารีน่า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกอบกุลวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Saturday, 07 July 2018 13:56
 • Written by Super User
 • Hits: 273

วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกอบกุลวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

Page 4 of 5