ร่วมเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 25 July 2018 13:40
 • Written by Super User
 • Hits: 187

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.  และตัวแทนครู นักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงแก่เด็กและเยาวชน

 • Category: News
 • Published: Monday, 23 July 2018 05:52
 • Written by Super User
 • Hits: 196

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ณ หอประชุม โรงเรียนควนโดนวิทยา อ.ควนโดน จ.สตูล

การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการส่วนหน้า เคลื่อนที่จังหวัดสตูล

 • Category: News
 • Published: Monday, 16 July 2018 11:39
 • Written by Super User
 • Hits: 200

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการส่วนหน้า เคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดอำเภอควนโดน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 17 July 2018 11:42
 • Written by Super User
 • Hits: 238

วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 11 July 2018 02:53
 • Written by Super User
 • Hits: 213

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยาได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดโดยศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค ๔ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และพลโท ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน เป็นประธานร่วมฝ่ายประเทศมาเลเซียในพิธีเปิดโครงการ

Page 4 of 5