ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

   

วันที่ 10 มีนาคม 2567

เวลา 09.00 น.นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  พร้อมด้วย นายวิชัย บัวเนี่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเขมิกา ทองสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพศาล ลายู หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและบุคลากร ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมขวัญสตูล โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin