เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2567
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

 

   วันที่ 12 มีนาคม 2567

 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนปฎิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และผ่านระบบออนไลน์

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin