ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย การใช้ระบบคลังอิเล็กทรอนิกส์(Obec Content Center)
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย การใช้ระบบคลังอิเล็กทรอนิกส์(Obec Content Center) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ซึ่งมีแกนนำขับเคลื่อนโดย นางสาวรสวาตี รองเมือง ดำเนินการถ่ายทอดในครั้งนี้ ซึ่งคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้สมัครสมาชิก Obec Content Center คิดเป็นรอยละ 100 หลังการขับเคลื่อนนโยบาย แล้วยังได้แนวทางในการนำสื่อจาก Obec Content Center มาเป็นตัวช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน บูรณาการให้เข้ากับบริบทรายวิชา และ สามารถเป็นแนวทางในการส่งผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ต่อไป ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

447213624 996964488886288 8986689509155709945 n

 

 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin