ข้าร่วมอบรมโครงการ “กลุ่มกฎหมายและคดีสัญจรสู่สถานศึกษา”
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้มอบหมายให้ นางเขมิกา ทองสี และ นายวิชัย บัวเนี่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย คณะครู ข้าร่วมอบรมโครงการ “กลุ่มกฎหมายและคดีสัญจรสู่สถานศึกษา” หลักสูตรพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัย จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา    

 

447833119 997684342147636 7201372688802493421 n 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin