นักเรียนเข้าร่วมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน มิตรผูกมิตร” ภาคใต้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 15 มิถุนายน 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ สุวรรณรัตน์ พร้อมด้วย นางสาวกุสุมา หมานระโต๊ะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน มิตรผูกมิตร” ภาคใต้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท

448403287 1003740858208651 6465958335288603658 n

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin