ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน และคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2567
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควรโดนวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน และคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2567  โรงเรียนควนโดนวิทยา

448783389 1006280994621304 2853862500311741994 n

448809755 1006281387954598 1389702065898761616 n

448737402 1006281424621261 2397177243671561429 n

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin