“น้ำชายามเช้า” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรม “น้ำชายามเช้า” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ส่วนราชการ ผู้ปกครอง และชุมชน จัดโดย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนควนโดนวิทยา

448670015 1006663754583028 6304095406305246787 n448820569 1006663857916351 3808691256048148531 n448659884 1006661997916537 2589948037981384713 n

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin