“ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ EMPOWER NEW GEN ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า โตไปไม่สูบ”
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียน เข้าร่วมนำเสนอโครงการ กิจกรรม Youth Creator Protect New Gen “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ EMPOWER NEW GEN ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า โตไปไม่สูบ” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2567 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (ยกกำลังสุข) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

448883009 1008962151019855 2120666558268534380 n

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin