“ร่วมปักธงเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมทางสังคมลดปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ไฟฟ้า) พร้อมปลุกพลังคนรุ่นใหม่ EMPOWER NEW GEN ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า โตไปไม่สูบ”
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา “ร่วมปักธงเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมทางสังคมลดปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ไฟฟ้า) พร้อมปลุกพลังคนรุ่นใหม่ EMPOWER NEW GEN ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า โตไปไม่สูบ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (ยกกำลังสุข) ภายใต้ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป) และ ภาคีเครือข่าย 12 จังหวัด 16 แห่งในพื้นที่ภาคใต้

449037794 1008964304352973 4641526715559420116 n

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin