วันรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกิจกรรม “รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด”เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนควนโดนวิทยา

449260711 1010361530879917 4865713115599973032 n

 

449066864 1010361544213249 5984420842078437625 n

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin