News...

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

สอบจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 • Category: News...
 • Published: Saturday, 25 March 2023 03:42
 • Written by Super User
 • Hits: 51

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566

โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล ดำเนินการสอบจัดชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

พบปะเยี่ยมเยียนและมอบลูกอินทผาลัมเพื่อบริโภคเป็นอาหารในการละศีลอด ให้แก่มัสยิดต่างๆพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอควนโดน

 • Category: News...
 • Published: Saturday, 25 March 2023 03:30
 • Written by Super User
 • Hits: 44

วันที่ 24 มีนาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายนิสิต ภัทราภินันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนและมอบลูกอินทผาลัมเพื่อบริโภคเป็นอาหารในการละศีลอด(เปิดบวช) ให้แก่มัสยิดต่างๆพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอควนโดน เนื่องในโอกาสต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน อันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1444

 

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวสุมัยย๊ะ บาโง้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี

 • Category: News...
 • Published: Tuesday, 21 March 2023 08:24
 • Written by Super User
 • Hits: 39

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับคุณครูคนใหม่   

นางสาวสุมัยย๊ะ  บาโง้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี สู่โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

เข้าร่วมเวทีเสวนา และพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

 • Category: News...
 • Published: Tuesday, 21 March 2023 08:32
 • Written by Super User
 • Hits: 119

วันที่ 21 มีนาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย  นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายไพศาล ลายู หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ เข้าร่วมเวทีเสวนา และพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อ.เมือง จ.สตูล

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 เเละ ม.6 ปีการศึกษา 2565

 • Category: News...
 • Published: Tuesday, 21 March 2023 08:19
 • Written by Super User
 • Hits: 33

    วันที่ 16 มีนาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย  นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร

และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 เเละ ม.6 ปีการศึกษา 2565