News...

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 

                                                              

                

  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ GLOBE ACADEMY ประจำปี 2567

 • Category: News...
 • Published: Friday, 09 February 2024 08:23
 • Written by Super User
 • Hits: 150

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ได้มอบหมายให้ นายอับดุลการีม สามัญ นางหวันอารีญา หมีนสัน นางสาวสุวตี มัจฉา นางสาวใหมมูน๊ะ หลงสลำ และนางสาวสุมัยย๊ะ บาโง๊ย ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ GLOBE ACADEMY ประจำปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

 

 

เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 • Category: News...
 • Published: Friday, 09 February 2024 08:17
 • Written by Super User
 • Hits: 142

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566           ระดับ สหวิทยาเขตอันดามัน (จังหวัดสตูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยมี นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

 

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน โครงการ GLOBE TSU

 • Category: News...
 • Published: Friday, 09 February 2024 08:08
 • Written by Super User
 • Hits: 154

 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้มอบหมายให้ นางเขมิกา ทองสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน โครงการ GLOBE TSU โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งเเวดล้อมเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม SC1218 อาคาร SC2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 • Category: News...
 • Published: Friday, 09 February 2024 08:14
 • Written by Super User
 • Hits: 135

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นหน่วยการแข่งขัน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล                                                  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567

 

เข้าร่วมโครงการติว A- level ภาษาไทย

 • Category: News...
 • Published: Friday, 09 February 2024 08:04
 • Written by Super User
 • Hits: 155
 
 
 
 
วันที่ 26 มกราคม 2567
 
   
 
นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้มอบหมายให้ นางสาวไซยานี เหมโคกน้อย พร้อมด้วยนางสาวฟ้าประกาย กูเเดหวา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการติว A- level ภาษาไทย ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล