News...

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

 • Category: News...
 • Published: Friday, 23 September 2022 08:38
 • Written by Super User
 • Hits: 19

โรงเรียนควนโดนวิทยาขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สู่ความยั่งยืนโรงเรียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษา 2564  โดย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล

 

 

ประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 • Category: News...
 • Published: Wednesday, 21 September 2022 15:28
 • Written by Super User
 • Hits: 15
วันที่ 20 กันยายน 2565
 
   นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายมนตรี นาคประคอง และ นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ของนายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 

ประเมินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Peformance Agreement : PA )ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

 • Category: News...
 • Published: Wednesday, 21 September 2022 15:10
 • Written by Super User
 • Hits: 10

วันที่ 17 กันยายน 2565

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมการประเมินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Peformance Agreement : PA ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและกล่าวชื่นชม ให้เเก่ตัวแทนนักเรียน ในการเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565

 • Category: News...
 • Published: Wednesday, 21 September 2022 15:24
 • Written by Super User
 • Hits: 14

วันที่ 20 กันยายน 2565

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและกล่าวชื่นชม ให้เเก่ตัวแทนนักเรียน ในการเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด และการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสตูลลีก 2565 ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนควนโดนวิทยา     

 
 
 
 
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 

กิจกรรม "Satun Street Show" การแสดงศิลปวัฒนธรรม (ดาระ) ท้องถิ่นจังหวัดสตูล

 • Category: News...
 • Published: Wednesday, 21 September 2022 15:07
 • Written by Super User
 • Hits: 12

วันที่ 17-18 กันยายน 2565

นายณัฐดนัย อาดำ พร้อมด้วยนายสุไลมาน เด่นดารา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Satun Street Show" การแสดงศิลปวัฒนธรรม (ดาระ) ท้องถิ่นจังหวัดสตูล (ชุมชนคุณธรรมบ้านดูสน) อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล อำนวยการแสดงโดย นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ณ ตลาดนัดเปิดท้ายดูสน