กิจกรรมรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

กิจกรรมรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

  • Category: News...
  • Published: Tuesday, 18 January 2022 13:01
  • Written by Super User
  • Hits: 546

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

   โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมี นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ